Black Friday
Trwa Black Week! Skorzystaj z kodu rabatowego „event-BF” i kup bilet z rabatem 10%!
Promocja trwa tylko do 26 listopada 2018 r. do godz. 23.59.
Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i umiejętność autoprezentacji, retoryka w dobie mediów społecznościowych to autentyczne potrzeby współczesnej edukacji polonistycznej.
Do rozmowy wokół retoryki w szkole zapraszają:
Profesor Halina Zgółkowa, profesor Tadeusz Zgółka oraz Redakcja najstarszego zawodowego czasopisma dla nauczycieli „Polonistyka”.
Poznaj niezawodne sposoby na sukces edukacyjny:
zrealizuj najbardziej wymagające punkty podstawy programowej

poznasz sprawdzone rozwiązania doświadczonych nauczycieli na praktyczne wykorzystanie narzędzi retorycznych w realiach szkolnych;

skutecznie przygotuj ucznia do egzaminów zewnętrznych i konkursów

odkryjesz nowe kooperatywne metody dydaktyczne, dzięki którym zmotywujesz ucznia do nauki również po lekcjach;

zapobiegaj postępującemu regresowi językowemu

pokażemy Ci, jak prostymi sposobami kreatywnie przygotować dzieci i młodzież do sprawnego posługiwania się językiem polskim podczas egzaminów, autoprezentacji, debat w sferze publicznej i w komunikacji wirtualnej;

stwórz nowoczesną, interaktywną lekcję

dostosowaną do potrzeb współczesnego ucznia – dowiesz się, jak prowadzić dialog z uczniami zanurzonymi w cyberrzeczywistości, aby aktywnie omawiać pozycje z kanonu lektur z wykorzystaniem nowych technologii.

Dlaczego warto zostać uczestnikiem Uroczystego Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy?
Praktyczna formuła, sprawdzone sposoby na angażujące lekcje i wiedza ekspertów to nasza specjalność! Gwarantujemy Ci, że:

otrzymasz kompletny zestaw nowatorskich, praktycznych rozwiązań, abyś mógł zrealizować najważniejsze zadanie stojące przed szkolną edukacją polonistyczną w świetle nowej podstawy programowej;

poznasz najskuteczniejsze techniki pracy z uczniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, abyś mógł stworzyć angażującą, twórczą atmosferę na swojej lekcji i krok po kroku rozwijać umiejętność wygłaszania przemówień i samodzielnego tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;

wykorzystasz potencjał darmowych aplikacji i nowych technologii w szkole, aby aktywnie pracować z uczniem w oparciu o YouTube’a, Snapchat czy instastories.

Program kongresu
23.11.2018

9.30
Rozpoczęcie kongresu.

Inauguracyjny koncert muzyki klasycznej w wykonaniu prof. dr hab. Marii Banaszkiewicz–Bryły i dr. Mikołaja Zgółki.
Jubileuszowy panel dyskusyjny: 70-lat „Polonistyki” w kontekście doświadczeń praktyków i edukatorów

Mówię, więc jestem – autorytety językowe dla nauczycieli
 • Komunikacja jako podstawowy cel edukacji szkolnej – jak budować funkcjonalną wypowiedź i aktywnie kształtować świadomość językową
 • Język w działaniu – akty mowy a komunikatywność współczesnej młodzieży – jak powstrzymać regres językowy dzięki edukacji polonistycznej
 • Retoryka w nowoczesnym ujęciu, czyli sposób na kształcenie kompetencji komunikacyjnych współczesnych uczniów
Panel I
Aplikacje mobilne i media społecznościowe jako narzędzie kształcenia funkcjonalnej komunikacji

1. 7 patentów na edukację medialną w szkole

 • Aplikacje mobilne i media społecznościowe – jak przekuć popularność i siłę wirtualnych narzędzi, np. Google Arts&Culture, DailyArt, Wolne Lektury, Giphy, Artsy, YouTube, w aktywną pracę ucznia na lekcji
 • Kreatywna i zespołowa praca online nie jako atrakcja, ale niezbędne przygotowywanie uczniów do pracy w grupach projektowych

2. Przydatne pomysły na wideo na lekcji języka polskiego

 • Zorganizuj innowacyjną lekcję – jak wyjść poza film i wykorzystać potencjał ucznia w pracy za pomocą narzędzi takich jak snapchat, instastories, animacje i gify
 • Biblioteka z aplikacjami i kanałami na YouTube – co i jak polecać, aby kształtować u uczniów umiejętność weryfikacji wartościowych wirtualnych źródeł edukacyjnych
Panel II
Podstawa programowa – retoryka w 5 odsłonach

1. Tworzenie wypowiedzi własnej – skuteczne przygotowanie do egzaminów ustnych

 • 5 najskuteczniejszych metod pracy indywidualnej i grupowej, dzięki którym uczniowie określą funkcje tekstu, wskażą narzędzia retoryczne oraz odróżnią perswazję od manipulacji
 • Retoryka w praktyce – jak przekuć kontakt z tekstami literackimi w sukces oratorski uczniów, zaktywizować ich i przygotować do udziału w debacie, dyskusji, „burzy mózgów”
 • Sprawczy charakter działań językowych – jak w obliczu hejtu w internecie i mowy nienawiści kształtować kulturę języka polskiego

2. Szkoła mówców – praktyczne zasady budowania i wygłaszania przemówień

 • Siła argumentu – jak efektywnie pracować z uczniem nad kompozycją, doborem formy, właściwych środków stylistycznych i językowych, samodzielną analizą tematu
 • Debata oksfordzka – jak przy pomocy metod kooperatywnych wykorzystać możliwości turnieju retorycznego, stworzyć szkolne drużyny i wykreować zwycięską argumentację
Panel III
Retoryka wobec kanonu lektur – jak twórczo omawiać tekst literacki na każdym etapie nauczania

1. Jak z wiadomości budować wiedzę, a z wiedzy - mądrość? Retoryczne sposoby na lekturowy kanon

 • Jak pokazać uczniom aktualność literatury, niezależnie od czasu jej powstania
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia retoryczne w codziennej komunikacji

2. Retoryczne sposoby na lekturę krok po kroku

 • Czytanie utworów literackich a omawianie elementów świata przedstawionego – jak zaangażować uczniów do wyrażania sądów na temat postaci i zdarzeń, wykorzystać multimedia i wspólnie utrwalić wiedzę przed ważnymi egzaminami – mówiąc
 • Z praktyki nauczyciela – jak przygotować ucznia do odnalezienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych np. podczas stresu egzaminacyjnego
koniec

17.30
Wypowiedź eksperta
   Co zyskasz dzięki udziałowi w kongresie?

   Certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w IV Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy,

   Zaopatrzymy Cię w pakiet atrakcyjnych materiałów konferencyjnych – otrzymasz bogaty zbiór scenariuszy zajęć, które pomogą Ci z powodzeniem realizować podstawę programową, rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów, wprowadzać elementy retoryczne na lekcjach i dbać o kulturę języka w dobie mediów społecznościowych,

   Przedstawimy najnowsze metody pracy wdrożone z sukcesem przez innych polonistów i skuteczne programy włączenia do edukacji polonistycznej narzędzi retorycznych,

   Lunch oraz przerwy kawowe,

   20% zniżki na zakup prenumeraty czasopisma „Polonistyka”, które od 70 lat towarzyszy nauczycielom polonistom.

Prelegenci

prof. zw. dr hab.
Halina Zgółkowa

Językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.

prof. zw. dr hab.
Tadeusz Zgółka

Były dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.

Beata
Tadla

Absolwentka kulturoznawstwa oraz zarządzania instytucjami kultury na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS. Od 1991 roku związana z mediami, najpierw radiem, a potem telewizją. W TVN gospodyni m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP Wiadomości oraz programów publicystycznych. Autorka czterech książek: Pokolenie '89. Dzieci PRL w wolnej Polsce, Kto pyta nie błądzi. Rozmowy wielkich i niewielkich, Niedziela bez Teleranka i Czego oczy nie widzą. Zdobywczyni tytułu "Mistrz Mowy Polskiej". Wykładowca i trener dobrego mówienia.

dr hab. Elżbieta
Wierzbicka-Piotrowska

Doktor habilitowany w dziedzinie językoznawstwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, rzeczoznawca MEN, członek zarządu Towarzystwa Kultury Języka oraz Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN, autorka kilkumonografii i ponad stu artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa i teorii komunikacji, programów i podręczników szkolnychdo kształcenia językowego, m.in. „Rozwinąć skrzydła”, nagrodzonego nagrodą „Edukacja XXI”, oraz cyklu podręczników dla szkół ponadpodstawowych pt. „Retoryka”, „Kultura języka”, „Stylistyka”, łączących wiedzę o języku z jej praktycznym zastosowaniem w codziennej komunikacji.Od wielu lat prowadzi zajęcia z semantyki wypowiedzi dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz z retoryki dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów organizowanych przez Instytut Badań Literackich PAN, a także dla uczniów i nauczycieli w ramach programów edukacyjnych „Akademia Retoryki” i „Dialog pokoleń”. Wykładała także na uczelniach zagranicznych we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, na Litwie, w Austrii i na Węgrzech.

Adam
Brożek

Polonista; współzałożyciel Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku; współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych. Przez wiele lat krajowy koordynator sprawdzianu szóstoklasistów, kierownik zespołu ekspertów przeprowadzającego w Polsce międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS oraz ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Współautor podstawy programowej z języka polskiego i koncepcji zmodyfikowanej matury z tego przedmiotu. Autor programów nauczania (m.in. dla Szkół Europejskich), podręczników oraz opracowań metodycznych. Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN, ekspert Evidence Institute.

Kamil
Śliwowski

Trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na co dzień współpracuje z fundacją KatalystEducation, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska. Autor gry edukacyjnej o prywatności w sieci „Trzęsienie danych”, bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na www.otwartezasoby.pl

Agata
Zakrzewska-Okrojek

Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów zaczęła pracować w łódzkich szkołach prywatnych, ucząc języka polskiego gimnazjalistów i maturzystów. Tak jest do dziś. Uczy języka polskiego oraz polskiego jako obcego w swojej Szkole Języka Polskiego w Pabianicach. Dodatkowo szkoli również nauczycieli, również polonijnych. Od 2016 roku prowadzi stronę internetową, która jest dostępna pod adresem www.polskinaczasie.pl.

Michał
Rusinek

Urodził się w 1972 roku w Krakowie i nadal tam mieszka – z rodziną. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi Jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie wykłada teorię literatury i retorykę. Bywa tłumaczem z języka angielskiego, zdarza mu się pisywać książki dla dzieci i dorosłych oraz układać wierszyki czy teksty piosenek. Pisze felietony o książkach i języku.

Katarzyna
Stoparczyk

Dziennikarka, autorka książek dla dzieci, jak również scenariuszy spektakli teatralnych. W radiowej Trójce stworzyła kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, współtworzyła także telewizyjny program pt. „Duże Dzieci”. Obecnie prowadzi programy „Zagadkowa niedziela”, „Myślidziecka 3/5/7”, „Dzieci wiedzą lepiej”, a także spotkania w ramach projektu „Zagadkowa Osiecka”. Ambasadorka Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla dzieci. Jurorka konkursu na najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży Festiwalu Dwa Teatry, jak również konkursu Dobre Strony na najlepszą dziecięcą książkę roku. Uhonorowana Nagrodą Safony za odwagę pomagania dzieciom i propagowania mądrości dzieci, statuetkami Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, tytułem Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej za audycję „Zagadkowa niedziela”, jak również tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.

Dorota
Rożek

Absolwentka bibliotekoznawstwa, pracująca w branży wydawniczej nieprzerwanie od 1994 roku. Dostosowując się do powierzanych stanowisk, ukończyła studia podyplomowe z zakresu: marketingu, zarządzania wartością klienta, komunikacji w biznesie oraz ostatnie (dyplom w 2018 roku), na Uniwersytecie Warszawskim: literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. Droga zawodowa prowadziła od Zespołu Szkół Księgarskich w Warszawie przez stanowisko wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie do pierwszego miejsca pracy w branży wydawniczej - do Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, z którego odeszła jako doradca marketingowy zarządu. Potem pracowała jako dyrektor ds. marketingu w Muzie Szkolnej i Oficynie Adam. W Wydawnictwie Szkolnym PWN była szefem zespołu projektowego, a w MAC Edukacja (obecnie Grupa Edukacyjna) - dyrektorem ds. marketingu. Od 2007 roku poza segmentem edukacyjnym: kierownik działu marketingu w Wydawnictwie Lekarskim PZWL, następnie (od 2014 roku) w Wydawnictwie Zwierciadło jako szef projektów wydawniczych. Od roku 2017 kieruje redakcją literatury dziecięcej i młodzieżowej w wydawnictwie Prószyński i s-ka.

Małgorzata
Tadeusz-Ciesielczyk

Właścicielka firmy szkoleniowej zajmującej się kompleksowym przygotowaniem klienta do publicznych wystąpień i kreowaniem profesjonalnego, biznesowego wizerunku. Doświadczony trener i szkoleniowiec techniki mowy, zwracający szczególną uwagę na pracę nad siłą i pewnym brzmieniem głosu w wystąpieniach publicznych, doradca wizerunku i etykiety, znawca komunikacji werbalnej i niewerbalnej, świadczący kompleksowe usługi mogące pomóc w przygotowaniu się do publicznych wystąpień i wykreowaniu profesjonalnego, biznesowego wizerunku. Współpracuje z politykami, prawnikami, dziennikarzami, ludźmi biznesu.

Zobacz jak wyglądały ostatnie edycje:
CO ZAWIERA PAKIET UCZESTNIKA?

Certyfikat

Materiały szkoleniowe

Udział we wszystkich sesjach

Poczęstunek

Konsultacje z wykładowcami
Weź udział
Trwa Black Week!
Skorzystaj z kodu rabatowego „event-BF” i kup bilet z rabatem 10%!
Promocja trwa tylko do 26 listopada 2018 r. do godz. 23.59.
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 22 listopada 2018 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 22 października 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 22 października 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Partner:
Kongres odbędzie się:

Multikino Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa