996
Shares
Partner
strategiczny:
Multikino
Partnerzy: teatr Kamienica Maszyna do pisania Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Wydawnictwo Znak muzeum POLIN
Organizator: Polonistyka

Rada Języka Polskiego - najwyższa instytucja polonistyczna w kraju - obejmuje patronatem naukowym Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy.„Przedsięwzięcie jest zacne, a grono szacowne.
Warto wziąć w nim udział”.

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

 

 

Punkt kulminacyjny edukacji polonistycznej - raz w roku jedyne takie wydarzenie w kraju!

Jednego dnia w jednym miejscu spotkasz najlepszych z najlepszych! Do spotkania wokół sztuk interdyscyplinarnych w polonistyce zapraszają:

 • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk


  Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Od 1999 wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). Pan Profesor hobbystycznie zbiera wydania Pana Tadeusza oraz podręczników dobrego zachowania i mówienia.

 • Emilian Kamiński


  Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Założyciel i dyrektor Teatru Kamienica. Założyciel Fundacji Atut. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 grudnia 2007 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Jacek Dehnel


  Poeta, tłumacz, prozaik, malarz. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W 2007 r. "Paszport Polityki". Rada Języka Polskiego przyznała mu tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny. Trzykrotnie nominowany do nagrody Angelus, czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. W 2014 nominowany do Nagrody im Wisławy Szymborskiej. Do jego najgłośniejszych książek należą: "Lala", "Rynek w Smyrnie", "Balzakiana", "Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya", "Matka Makryna", "Dziennik Roku Chrystusowego", "Krivoklat". Współautor, razem z dr Piotrem Tarczyńskim, "Tajemnicy domu Helclów". Jesienią tego roku będzie miała premierę druga część przygód Profesorowej Szczupaczyńskiej.

 • prof. Halina Zgółkowa


  Językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.

 • prof. Tadeusz Zgółka


  Były dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.

Wybitni eksperci i najlepsi praktycy zaprezentują Państwu swoją wiedzę i doświadczenia z wieloletniej aktywności w edukacji i kulturze wysokiej.Weź udział w kongresie, jeżeli chcesz:

 • Mistrzowsko realizować wymogi podstawy programowej – sprawdź, jak optymalnie dostosować nowoczesne trendy w wysokiej kulturze teatru i filmu do realiów szkolnych!
 • Podnieść wyniki na sprawdzianach i egzaminach, od szkoły podstawowej aż po klasy maturalne – dowiedz się, jak motywować ucznia do efektywnej nauki, i zbuduj interdyscyplinarne platformy edukacyjne!
 • Optymalnie przeprowadzić ministerialny Projekt Cyfryzacji Szkoły – naucz się, jak łączyć tradycję ze zmianami cywilizacyjnymi i innowacyjną metodyką na miarę rewolucji technologicznej!
 • Wygrywać konkursy i olimpiady oraz podnosić prestiż szkoły – zdobądź wskazówki od wybitnych specjalistów z szerokich dziedzin kultury i edukacji, jak wychwycić i rozwijać prawdziwy talent!

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Naszą specjalnością jest praktyczna formuła kongresu, która czerpie z metodyki lekcji hospitowanej!

 • Przedstawiamy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych do zastosowania w szkole, z wykorzystaniem technik e-kształcenia - w ten sposób otrzymają Państwo gotowe plany zajęć do pracy z lekturami i gramatyką, które pozwolą z sukcesem zrealizować zagadnienia z podstawy programowej
 • W ramach sesji Lekcja na Medal – Cyfrowa Szkoła, podpowiadamy, jak z powodzeniem realizować ministerialny program zakładający intensywne wprowadzanie nowych technologii w edukacji. Prelegenci powołują się na konkretne przypadki z praktyki szkolnej, które poddają analizie krok po kroku - w ten sposób pokazujemy momenty kluczowe każdej lekcji i omawiamy konkretne ćwiczenia dla ucznia, które pomogą Ci zwiększyć aktywność na lekcjach
 • Trenujemy Państwa umiejętności za pomocą specjalnie dobranych narzędzi coachingowych – w ten sposób zdobyta podczas kongresu wiedza umożliwi Państwu wprowadzenie w swojej szkole innowacyjnych metod stymulujących ucznia do nauki i twórczej pracy, które w znaczący sposób podniosą poziom wyników na sprawdzianach i egzaminach końcowych, a także będą wskazówką, jak dołączyć do elity finalistów konkursów i olimpiad polonistycznych

Dajemy gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego i bieżący dostęp do konsultacji eksperckich!

 • Nowość: Kongres otworzy uroczysty, specjalny panel dyskusyjny, który będzie poświęcony zagadnieniom językowym – w kontekście edukacji interdyscyplinarnej, z uwzględnieniem roli filmu, teatru, radia i literatury najnowszej. Tezą do dyskusji jest, że kompetencje językowe są kluczowe dla edukacji szkolnej. Moderatorem spotkania jest prof. Tadeusz Zgółka, kierownik zespołu dydaktyków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W dyskusji biorą udział prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (językoznawca, profesor nauk humanistycznych), Jacek Dehnel (poeta, tłumacz, prozaik), prof. Halina Zgółkowa (językoznawca), Agnieszka Tomasik (nauczycielka związana z inicjatywą Kreatywna Pedagogika), Emilian Kamiński (aktor i dyrektor Teatru Kamienica), przedstawicielki Międzynarodowego Naukowego Koła Retorycznego. Do żywej dyskusji zapraszamy wszystkich uczestników kongresu!
 • Stoliki tematyczne „Eksperci praktykom” – czynne przez cały czas trwania kongresu punkty, które dają niepowtarzalną okazję do skonsultowania problemów dydaktycznych, metod nauczania oraz na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami
 • Gościem specjalnym będzie szkoła kreatywnego pisania Maszyna do pisania, założona przez Katarzynę Bondę. Doświadczona szkoła trenerów przeprowadzi dla Państwa pokaz warsztatowy kształcenia umiejętności twórczego pisania.

Program kongresu:

Panel I

Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji językowych – spotkanie wokół tekstów interdyscyplinarnych w edukacji – rola filmu, teatru i literatury najnowszej w kształtowaniu postaw kulturotwórczych

Panel II

Twórcze pisanie i czytanie – spotkanie wokół kanonu lektur i kryzysu czytelnictwa, na każdym etapie nauczania

Panel III

Nowoczesne technologie i cyfryzacja szkoły – spotkanie wokół indywidualizacji nauczania i nowoczesnej metodyki intermedialnej, na każdym etapie nauczania

Co zyskają Państwo dzięki udziałowi w kongresie

Prelegenci

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Od 1999 wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi (1988) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). Pan Profesor hobbystycznie zbiera wydania Pana Tadeusza oraz podręczników dobrego zachowania i mówienia.
Jacek Dehnel
Poeta, tłumacz, prozaik, malarz. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W 2007 r. "Paszport Polityki". Rada Języka Polskiego przyznała mu tytuł Honorowego Ambasadora Polszczyzny. Trzykrotnie nominowany do nagrody Angelus, czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. W 2014 nominowany do Nagrody im Wisławy Szymborskiej. Do jego najgłośniejszych książek należą: "Lala", "Rynek w Smyrnie", "Balzakiana", "Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya", "Matka Makryna", "Dziennik Roku Chrystusowego", "Krivoklat". Współautor, razem z dr Piotrem Tarczyńskim, "Tajemnicy domu Helclów". Jesienią tego roku będzie miała premierę druga część przygód Profesorowej Szczupaczyńskiej.
prof. dr hab. Halina Zgółkowa
Językoznawca, wykładowca i kierownik Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor Praktycznego Słownika Języka Polskiego.
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
Były dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk humanistycznych w zakresie logiki i metodologii nauk, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, przewodniczący Zespołu Dydaktycznego tej Rady.
Emilian Kamiński
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Założyciel i dyrektor Teatru Kamienica. Założyciel Fundacji Atut. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 grudnia 2007 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
dr Agnieszka Tomasik
Doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika przy wydziale Rozwoju społecznego urzędu Miejskiego w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw edukacyjnych w Kartuzach. Na co dzień (i przede wszystkim) nauczycielka w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
Tomasz Fijałkowski
nauczyciel z dwunastoletnim stażem. Pracę zawodową zaczynał w gimnazjum, teraz związany z liceum ogólnokształcącym w Śremie. W roku 2015 wydał debiutancką powieść fantastyczną „Antipolis”, wcześniej publikował poezję. Recenzent współpracujący z portalami czytelniczymi, bloger piszący o prywatnych fascynacjach lekturowych.
dr Anna Podemska-Kałuża
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej.
Michalina Butkiewicz
Ekspertka MEN w zakresie podstawy programowej języka polskiego, autorka scenariuszy lekcji języka polskiego, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w latach: 2009 - 2013. Od roku 2015 współpracuje z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w zakresie edukacji teatralnej dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu: Teatroteka - Laboratorium Kreatywności.
dr Michał Larek
Dziennikarz, pisarz, wykładowca. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, gdzie bada literackie techniki przyciągania uwagi odbiorcy. Wykłada też w szkole kreatywnego pisania Maszynadopisania.pl. Zafascynowany storytellingiem, kryminałami i sztuką wywiadu. Miłośnik kultury popularnej, uzależniony od amerykańskich seriali. Ostatnio wydał powieść kryminalną „Mężczyzna w białych butach”, którą napisał razem z W. Ciszakiem.
Grzegorz Miecugow
Dziennikarz uhonorowany tytułem Mistrz Mowy Polskiej. Redaktor radiowej Trójki, wydawca i prezenter "Wiadomości" w TVP 1, twórca i prezenter "Faktów" w TVN, prowadzący program "Szkoło kontaktowe" i "Inny punkt widzenia" w TVN24. Jest członkiem Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas.

Konsultacje eksperckie

Specjalnie dla Państwa w trakcie trwania kongresu będzie dostępny Stolik Tematyczny „Eksperci praktykom”, przy którym możecie Państwo poruszyć m.in. kwestie dotyczące aktualnych, efektywnych metod nauczania, a także zasięgnąć rady, jak zaktywizować uczniów do poszerzania swoich umiejętności w ośrodkach kultury.

Rezerwacja miejsca

Termin i lokalizacja:

Warszawa
25 listopada 2016 r.
godz. 10:00 – 18:00

Cena uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 449 zł netto

Pakiet uczestnika zawiera

 • Udział we wszystkich panelach
 • Lunch oraz przerwy kawowe i poczęstunek
 • Konsultacje z prelegentami po wykładach
 • Materiały szkoleniowe
 • Pakiet narzędzi pomocnych w pracy nauczyciela
 • Certyfikat uczestnictwa

Do udziału w kongresie zapraszamy:

 • Nauczycieli języka polskiego
 • Bibliotekarzy
 • Wychowawców
 • Animatorów kultury

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział w wersji STANDARD - 449 zł + VAT
Udział dla PRENUMERATORÓW czasopisma Polonistyka - 449 zł + VATZarezerwuj miejsce dla:


Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. Warunki uczestnictwaOrganizator

Polonistyka
Patronat Medialny

Głos Pedagogiczny Monitor Dyrektora Szkoły SNAP
Partner Strategiczny

Multikino
Partnerzy

teatr Kamienica Maszyna do pisania Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Wydawnictwo Znak muzeum POLIN


W trakcie kongresu zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami dla uczestników kongresu.
Regulamin konkursu - linkKontakt

Aby skontaktować się z nami wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Edyta Żmuda
Brand Manager
tel. 61 66 83 142
edyta.zmuda@forum-media.pl

Klaudia Nowaczyk
Event Manager
tel. 61 66 83 119
klaudia.nowaczyk@forum-media.pl

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW
i PARTNERÓW

Współpraca reklamowa:
Anna Mikłaszewicz
tel. 61 66 55 893, 601 272 556
anna.miklaszewicz@forum-media.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników kongresie.
 3. Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem kongresu.
 4. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:
  • 3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób - możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
  Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej kongresu i nie łączą się z innymi rabatami.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 119 lub klaudia.nowaczyk@forum-media.pl.
 5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w kongresie.
 6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 7. Zamiast zgłoszonej osoby w kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu i nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 10. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty kongresu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu kongresu w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.